วิธีเล่น

  1. เทียบรหัส และ สัญลักษณ์
  2. เทเม็ดสี ลงบนถาด
  3. ลอกแผ่นฟิมล์ กดปากกา
  4. กดเม็ดสีลงบนถาด
  5. กดลงบนภาพ ตามสัญลักษณ์